((بسم الله الرحمن الرحیم))

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
که به ماسوا فکندی همه سایه هما را
*******
دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را
شهادت امیرالمونین (ع) را به همگان تسلیت عرض میکنیم.
برچسب های مرتبط : دخلستان
منتشر شده در :

اخبار